Program Simulari

DATE PROGRAMATE PENTRU SIMULARE

SIMULARE TRASEU M.A.I (POLITIE) 

08.12.2019 ORA 9.00
15.12.2019 ORA 9.00
22.12.2019 ORA 9.00
29.12.2019 ORA 9.00
05.01.2020 ORA 9.00
12.01.2020 ORA 9.00
19.01.2020 ORA 9.00
26.01.2020 ORA 9.00

SIMULARE TRASEU M.Ap.N (ARMATA)

08.12.2019 ORA 7.30
15.12.2019 ORA 7.30
22.12.2019 ORA 7.30
29.12.2019 ORA 7.30
05.01.2020 ORA 7.30
12.01.2020 ORA 7.30
19.01.2020 ORA 7.30
26.01.2020 ORA 7.30

SIMULARE TRASEU IGSU (POMPIERI)

21.12.2019 ORA 7.00
28.12.2019 ORA 7.00
04.01.2020 ORA 7.00
11.01.2020 ORA 7.00
18.01.2020 ORA 7.00
25.01.2020 ORA 7.00

(Adresa Sala Handbal EXTREME SPORT COMPLEX , Str.Soldat Ghita Serban nr.15, sector 3, Bucuresti)

LOCATIE

DUMINICA

Sala Extreme Complex str.Ghita Serban nr.15, Sector 3 Bucuresti

LOCATIE-SIMULARE